informacie@linuxdoma.sk

+421 949 731110

Tento článok je 5 z 6 v sérii Ostatné návody

Pozadie

Tento návod je určený pre prípad, že ste si vytvorili na virtuálny stroj a začína Vám na disku dochádzať miesto. Prepokladá sa, že máte na hardvéri zariadenia, na ktorom beží táto virtuálka ešte voľné miesto na rovnakom pevnom disku.

Tento postup funguje pre akýkoľvek súborový systém Ubuntu, ktorý bol naformátovaný pomocou LVM a bol tiež testovaný na serveri Proxmox.

Ak ste nepoužili LVM počas inštalácie tak tento postup nepoužívajte.

Vstupy

 1. Ubuntu server 20.04.2 – inštalácia virtuálky je tu.
 2. Virtuálny stroj
 3. LVM volume

Problém a ako na to

Na koreňovom zväzku (root) je k dispozícii iba 3,9 GB. V tomto okamihu je dôležité zdôrazniť, že názov koreňového zväzku je /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv, pretože tento sa bude v tomto dokumente používať na viacerých miestach.

Pretože pri inštalácii serveru bolo vybrané LVM, toto rozšírenie sa dá urobiť online, bez nutnosti reštartu celej virtuálky.

Jednotlivé príkazy

 • fdisk -l (pozor v tomto prípade ide o partíciu 3)
 • parted
 • resizepart, Fix, 3, 100% (toto je potreba napísať)
 • quit
 • pvresize /dev/sda3
 • lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv
 • resize2fs /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv
 • df -h

Uvádzať celý postup s vysvetlením je myslím zbytočné, a preto pripájam len postup, ako som následne robil rozšírenie tohto istého disku z 50 GB na 100 GB. Rozšírenie som si najprv prestavil v možnostiach virtuálky v Proxmox z 50 GB na 100 GB.

Je potrebné sa prihlásiť ako root na daný server.

(Pre rozlíšenie príkazov od výpisov logu sú označené na červeno.)

root@server:~# fdisk -l

GPT PMBR size mismatch (104857599 != 209715199) will be corrected by write.
The backup GPT table is not on the end of the device. This problem will be corrected by write.
Disk /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Disk model: QEMU HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 396A0315-7944-49AC-BBFF-7AD2F7747AC9

Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 4095 2048 1M BIOS boot
/dev/sda2 4096 2101247 2097152 1G Linux filesystem
/dev/sda3 2101248 104857566 102756319 49G Linux filesystem

Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 48.102 GiB, 52609155072 bytes, 102752256 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@server:~# parted
GNU Parted 3.3
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) resizepart
Warning: Not all of the space available to /dev/sda appears to be used, you can fix the GPT to use all of the space (an
extra 104857600 blocks) or continue with the current setting?
Fix/Ignore? Fix
Partition number? 3
End? [53.7GB]? 100%
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@server:~# pvresize /dev/sda3
Physical volume "/dev/sda3" changed
1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized

root@server:~# lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <49.00 GiB (12543 extents) to <99.00 GiB (25343 extents).
Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.

root@server:~# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 7, new_desc_blocks = 13
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 25951232 (4k) blocks long.

root@server:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 2.9G 0 2.9G 0% /dev
tmpfs 595M 1.2M 594M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 98G 32G 62G 34% /
tmpfs 3.0G 0 3.0G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 3.0G 0 3.0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 976M 198M 712M 22% /boot
/dev/loop1 56M 56M 0 100% /snap/core18/1932
/dev/loop2 72M 72M 0 100% /snap/lxd/16099
/dev/loop0 56M 56M 0 100% /snap/core18/1944

/dev/loop3 68M 68M 0 100% /snap/lxd/18150
/dev/loop4 32M 32M 0 100% /snap/snapd/10492
/dev/loop5 32M 32M 0 100% /snap/snapd/10707
tmpfs 595M 0 595M 0% /run/user/1000

##### DOSLOV #####

Milý návštevník,
pokiaľ sa Ti tento článok páčil alebo si sa niečo nové naučil, chcem Ťa požiadať aby si sa zamyslel, čo je všetko nevyhnutné aby vznikol.

Keďže som len amatérsky softvérový kutil musím

 1. si najprv všetko naštudovať, samozrejme v cudzích jazykoch (angličtina, ruština, poľština, nemčina)
 2. následne si všetko vyskúšať
 3. svoje poznatky a skúsenosti napísať do článku ktorý si práve prečítal v jazyku ktorému rozumieš
 4. nahrať a postrihať video
 5. všetko dať dohromady a publikovať

Každý článok predstavuje niekoľko hodín práce za ktorú mi nikto neplatí.
Zváž koľko času som Ti práve ušetril.
Pokiaľ Ti to stojí aspoň za cenu kávy, tak mi ju kúp.
Ďakujem.

Prispieť na kávu môžeš tu:
Patreon – https://www.patreon.com/vawaver
Paypal – https://www.paypal.com/paypalme/vawaver
Revolut – https://revolut.me/antone9rp
NordVPN – môj odkaz

Series Navigation<< HOME ASSISTANT DO INFLUXDB DATABÁZYZMENA DOMÉNY >>

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *